Copyright © 2015 by "Halsoft"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: mike@halsoft.co.il
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777

Halsoft האלסופט
האלסופט
בית התוכנה שלך
Halsoft
מאזנית
מנהל כספים בחברה

ועדת גושן קובעת, כי חברה ציבורית חייבת להכין את הדו"חות הכספייםשלה מבלי להיעזר ברואה החשבון המבקר.

רוב משרדים של רואי החשבון הגדולים וחברות רבות עובדים עם "מאזנית". בעזרתה תוכלו לערוך דוחות כספיים כמו שעושה זאת רואה החשבון שלכם, אך ללא צורך ברכישת תוכנה "מקצועית" מדי. "מאזנית" תספיק עבורכם. "מאזנית" היא תוספת ל-Word שחוסכת זמן וכסף.
רואה חשבון

מזה שנים משרדי רואי חשבון משתמשים ב"מאזנית". אם משרדכם עורך את המאזנים ב--Word  "מאזנית" היא כלי העזר המתאים ביותר.

מי לא נתקל בבעיה של יישור המספרים לפי התקן, במתיחת הקווים לפי המספר הגדול ביותר, בבדיקת הסיכומים על-ידי המבקרים. כל אלו ועוד תבצע "מאזנית" עבורכם. הרבה זמן ייחסך לכם ולכתבנית שלכם בזמן עריכת המאזנים ב-Word.
מה עושה מאזנית Word 

1       מיישרת מספרים פנימה וסוגריים החוצה
2        בניית קווים: בודד, כפול, מקווקו 
3        סיכומים בעזרת נוסחאות
4        מחשבון עזר לחישוב ובדיקת התוצאות
5         קישור ביאורים למאזן
6        בדיקת איזון המאזן
7        העברת שנה (מספרים לשנה קודמת)
8        הסבה קלה מ-Excel
מה עושה מאזנית Excel 

1       מיישרת, מספרים פנימה וסוגריים החוצה.
2       מפסקת את המספרים  
3        בונה קווים: בודד, כפול, מקווקו.  
4        הופכת מספר שלילי למספר עם סוגריים.  
5        הופכת מספר חיובי למספר שלילי עם סוגריים.  
6        מאזנית- מפעילה עורך טקסט ההופך כתיבת מלל לפשוט  ביותר